Använd en smart personräknare

En personräknare, eller besöksräknare kan vara bra om du äger en butik. Med en personräknare från Publicount finns det flera olika smarta modeller. Även du som har behov av att räkna besökare på andra ställen kan ha nytta av en besöksräknare. Även om det ofta är i form av kundräknare dessa är, så är det personer den räknar och det där du sätter upp den. En avancerad modell som finns är den som kan skilja män och kvinnor åt. Den kan också se skillnaden mellan barn och vuxna. Fördelen med att ha en räknare av detta slag är att du kan se hur många personer det är under en dag, under en vecka eller under en månad. Du kan därmed få fram bra statistik.

Satsa på en bra besöksräknare

Om det är så att du max får ha ett antal personer i en lokal så är det även där bra att ha en personräknare. Eller har du en butik och vill veta hur mycket kunder det är under vissa tider? Då är det också bra att ha en kundräknare. Med den kan du få fram statistik över besöken, om det är mer under vissa perioder. Det kan underlätta för dig med att ha rätt antal personal över dessa stunder. Du kanske inte kan räkna hur många som handlar, men det ger ett bra hum om när kunder brukar komma. Ofta är det mer folk under högtider eller vid löning, men med en bra räknare kan du själv se när du behöver ha mer personal. Om du tycker det låter intressant att använda en sådan, se då till att kolla in hemsidan som Publicount har.