Tändsticksmuseets Vänner

Föreningen Tändsticksmuseets Vänner bildades 1992.
Föreningens huvudsyfte är att stimulera och fördjupa intresset för tändstickans och tändsticksindustrins historia i ett internationellt perspektiv samt att på olika sätt stödja Tändsticksmuseet i Jönköping. Föreningen ordnar seminarier och föreläsningar. Tändsticksmuseets Vänners skriftserie utkommer med ett nummer per år.
   

Tändsticksmuseets Vänners skriftserie

Nr 11.  Det omöjliga "självmordet":  Nikola Majstrovic

Nr 10.  Tändsticksäventyr i Brittiska Indien:  Sven Göthberg, Stig Ekmark, Per Thorne

Nr 9.  Wexiö Tändsticksfabrik - en eldfängd historia: Tomas Lundahl

Nr 8.  Tändstickfabriker och tändsticksfabrikation i Ryssland o Finland 1874-1920: Anders Fredrik Lundberg. (Slut)

Nr 7.  Tändsticksstaden Lauenburg/Elbe - Tysklands "Jönköping": Martin Kleinfeld

Nr 6.  De kom från Tyskland: Annika Blixth, Liesel Doll.
Några år efter 2:a världskrigets slut importerade Sverige arbetskraft från bl.a. Tyskland. Under 1950-talet kom många tyska kvinnor till tändsticksfabriker i Sverige. Om dessa människor och människoöden handlar TmV:s sjätte årsskrift.

Nr 5.  Epoken Hay i Jönköping 1853 - 1917: Lars Dahlgren.
Bernhard Hay kom som ung som bokhållare till Jönköpings Tändsticksfabrik. Bernhard och sonen Berndt kom att delta i en fantastisk utveckling av den svenska tändsticksindustrin.

Nr 4.  Hur jag ser på Kreugerkoncernen: Torsten Kreuger
Ivar Kreugers bror, Torsten, ger en "annorlunda" redogörelse för Kreugerkoncernens ekonomiska ställning efter Kreugers död den 12 mars 1932. Artikelserie ursprungligen publicerad i Aftonbladet 1936.  (Mars 1999)

Nr 3.  Inte bara eld: Staffan Nilsson
Skriftens undertitel lyder: "Vådan vid produktion och missbruk av fosfortändstickor. Fosfornekros, aborter och självmord under 1800-talets senare hälft."  (Mars 1998)

Nr 2.  Tändstickan och dess svenska pionjärer.
Skriften innehåller texter till Nationalencyklopedin. Uppslagsord; Jönköpings Tändsticksfabrik, Pasch, Säkerhetständsticka, Tändsticka, Lagerman, Lundström, J.E, Lundström, C.F.  (April 1997)
   

Föreningen Tändstickmuseets Vänner välkomnar nya medlemmar.
Årsavgift: 150 kronor, Plusgiro: 920 99 22-5
För information kontakta Tändsticksmuseet 
Tfn: 036-10 55 43, e-post: matchmuseum@jonkoping.se
   

Tändsticksmuseet
036-10 55 43
matchmuseum@jonkoping.se
Dela på Facebook Dela på Twitter Pusha sidan