Bild: Etikett Tändsticksmuseet

Tretal på etiketter

I många kulturer är de jämna talen en symbol för det materiella som jorden och kroppen, medan de ojämna talen symboliserar det andliga såsom livet och själen. Talet tre är vad man får om man adderar det första ojämna talet med det första jämna, och därmed får det en extra magisk innebörd. Talet tre är heligt i många kulturer och återkommer ständigt i sagor, myter och legender.

Inom kristendomen finns till exempel de tre vise männen, treenigheten och inte minst själva hörnpelaren i den kristna tron; Jesus som återuppstår på den tredje dagen. I antik grekisk-romersk tro fanns tre ödesgudinnor, som också återkommer som Urd, Skuld och Verdandi i fornnordisk mytologi. I sagorna måste den käcke ynglingen ofta överleva tre faror innan han når sin prinsessa. Guldlock och de tre björnarna och De tre bockarna Bruse är väl kända.

Även på tändsticksetiketter är tretalet vanligt. Det gäller särskilt tidiga motiv. Detta anknyter säkerligen till talets ställning i mytologin, men dessutom kan man tänka sig att det är ett lagom antal figurer på den begränsade ytan som erbjuds.

En av de mest klassiska etiketterna är Tre Stjärnor, eller Three Stars som det heter utanför Sverige. Three Stars är antagligen världens mest kända tändsticksvarumärke. I Sverige lever det än idag kvar som ett inslag på Solstickans etikett, men det gamla motivet trycks också. Jönköpings Westra Tändsticksfabrik introducerade stjärnorna. Antalet uddar har skiftat med åren, beroende på vad som varit politiskt korrekt. Ursprungligen var stjärnorna sexuddiga. Som många andra framgångsrika varumärken har det varit utsatt för försök till plagiat; såväl fyra som fem stjärnor har förekommit.

Förutom stjärnor har många olika saker förekommit tre gånger på tändsticksetiketter; Three Paddles, Three Flybanes, Three Monkeys, Three Jolly Maids och The Three Fishes är några få av alla tretal. Somliga etiketter är inte aktuella för produktion idag. Att återuppta tillverkningen av Three Swastikas eller Three Jolly Niggerboys skulle inte kännas realistiskt för företag idag.

Bild: Etikett Tändsticksmuseet
Tändsticksmuseet
036-10 55 43
matchmuseum@jonkoping.se
Dela på Facebook Dela på Twitter Pusha sidan