Bild: Etikett Tändsticksmuseet

Reklam på etiketter

Under tändstickans guldålder masskonsumerades tändstickor. Asken fanns i var mans ficka. Etiketten blev ett utmärkt medium för att föra fram ett budskap. Dåtidens reklammakare var inte sena att hänga på detta.

Varenda hotell och restaurang med självaktning hade sin "egen" tändsticksask. Detta har levt kvar in i våra dagar. Det var inte bara hotell- och restaurangnäringen som hade sina egna etiketter: Spritfabrikanter, margarinmärken, rederier, bensinbolag, tidningar utnyttjade tändsticksasken för reklam.

De äldre reklametiketterna var ofta enkla; ett stycke text som ""Gefle-Dala Jernvägs Förråd" kunde vara allt. Senare gjordes reklametiketterna av professionella tecknare från tändsticksfabrikernas ateljéer. Vid några tillfällen var etablerade konstnärer inblandade; Bo Beskow, Albert Engström, Einar Nerman (mannen bakom Solstickan) och Evert Taube var några av de konstnärer som utformade etiketter för Barnens dag.

Tändsticksetiketten har även utnyttjats politiskt. Under andra världskriget användes tändsticksetiketterna i Sverige för att påminna om våra medborgerliga plikter; En svensk tiger! Amerikanska presidenter har låtit trycka upp sina egna reklamtändstickor. Franklin D Roosevelt formade sina initialer till en båt. När stickorna blev populära lät han lägga till texten "Stolen from the desk of FDR".

Pianotillverkaren Steinway lät göra en reklametikett med intressant historia . Den visade president Harry S. Truman och Richard Nixon arm i arm samt texten "Harry S. Truman and Richard Nixon bury their hatchets in a Steinway, official state piano of the White House since 1908". När Truman fick se den blev han rasande och befallde FBI att spåra upp och förstöra alla exemplar. Det sägs att det endast finns två stycken kvar.

Bild: Etikett Tändsticksmuseet
Tändsticksmuseet
036-10 55 43
matchmuseum@jonkoping.se
Dela på Facebook Dela på Twitter Pusha sidan