Etikettmotiv


Att kategorisera tändsticks-ettiketter är svårt, men vi hoppas vi har kunnat dela upp dem på ett begripligt sätt.

Djur


Djurmotiv blev populära motiv, ofta anpassade för en speciell marknad.
Till Djur

Tretal


Talet tre är heligt i många kulturer och återkommer ständigt i sagor, myter och legender.
Till Tretal

Reklam


Etiketten blev ett utmärkt medium för att föra fram ett budskap. Dåtidens reklammakare var inte sena att hänga på detta.
Till Reklam
Foto: Tändsticksmuseet Mons Annér

Etiketter

De första Svenska förpackningarna för tändstickor var försedda med ett enkelt varumärke, en stämpel med fabrikens namn. Tändsticksetiketterna kom dock snart att utvecklas, först till enkla varianter med fabrikens namn omgivet av ornament eller en enkel oval med någon bild inuti.
   

Varumärken - ett okänt begrepp


Under den svenska tändsticksindustrins barndom var registrerade varumärken ett okänt begrepp. Ett gott exempel på detta är att i stort sett varje tobaksfabrikant i Sverige under 1700 och stora delar av 1800-talet tillverkade en tobak med namnet Hoppet. Varorna var avsedda för en lokal marknad och man bekymrade sig inte om att alla fabriker i landet använde samma namn. När ångkraften slog igenom och varor kunde få större spridning blev dock tillverkarnas intresse att skilja sina varor från andra fabrikanters större. Det dröjde dock till slutet av 1800-talet (1885) innan regler för skydd av varumärken började fungera.
   
Bild: Etikett Tändsticksmuseet

"Originaletiketten"


När Jönköpings Tändsticksfabrik släppte den så kallade "originaletiketten", en gul etikett med devisen "tända endast mot lådans plån", var succén ett faktum och etiketten kom snart att plagieras i betydande omfattning. Denna etikett är ett av världens mest plagierade varumärke med ca 450 kända efterapningar. Termer som "Made in Sweden", Säkerhets-Tändstickor och Jönköping var begrepp som borgade för kvalitet.

I och med varumärkeslagens instiftande blev det svårare att plagiera konkurrenternas etiketter med kopior som var i stort sett identiska med originalet. Man fann dock snart på råd; en liten bild sattes in i etikettens mitt och plötsligt hade man ett "original". Med detta var också de kombinerade bild- och textmärkena ordentligt introducerade, och snart kom de att dominera helt. Bilden fick allt mer utrymme och har blivit den viktigaste delen av varumärket.
   

"Made in Sweden"


Etiketten kom snart att bli viktigare än fabriken. När märken som Svalan (Uddevalla) och The Rowing (Westerviks Tändsticksfabrik) nådde framgång kom de plötsligt från de tidigare helt okända fabrikerna Svalans Tändsticksfabrik respektive Rowing Tändsticksfabrik.

Även om inte fabriken i sig längre var viktig var ursprunget, Sverige, viktigt. Utländska tändsticksfabrikanter beställde gärna svenska etiketter med texten "Made in Sweden" på. Fast det var ju bara etiketten som var gjord i Sverige. Vissa fabrikanter gick ännu längre. I Colombia lät en fabrikant hänga upp en skylt med ordet Sweden på sin fabrik och ansåg sig sedan med gott samvete kunna trycka "Made in Sweden" på sina askar. Detta ledde dock till rättegång och slutade med att etiketten fick ändras och skylten tas ner.
   

Etiketter för export


Inspiration till nya etiketter, och därmed nya varumärken, togs från många håll. Ett vykort eller ett illustrerat uppslagsverk kunde räcka. Etiketterna var anpassade för den marknad tändstickorna var avsedd för, och ofta var det den lokala agenten som föreslog motiv. Detta kunde leda till förvecklingar, då tre led var inblandade; agenten, fabriken och tryckeriet. Innan tryckeriet via fabriken fått klart för sig vad agenten egentligen önskade sig kunde en hel del brev få utväxlas.

Sverige har under åren framställt runt 9.000 etiketter för export, samt ytterligare ett stort antal för den svenska marknaden.
   

Källor

:
  • Stickan som erövrade världen
  • Cederschiöld, Feilitzen: Den Svenska tändsticksindustriens historia (Stockholm 1945)
  • Loewe, Jansson, Rosell: De tände en eld - Svensk tändsticksindustri 1836 - 1996 (Borås 1997)
  • Neumüller:Tändstickor-konst och lek

Växter


Växter och djur var tacksamma motiv för marknader där avbildning av människor av olika anledningar inte var tillåtna.
Till Växter

Maskiner - fordon


Den svenska tändsticksindustrins etablering sammanfaller med industrialismens framväxt, en tid av enorm framstegs- och tekniktro.
Till Maskiner och fordon

Människor


Det var inte bara kända personer som avbildades. Ett stort antal vanliga människor i alla upptänkliga situationer finns representerade på etiketterna.
Till Människor

Sagor och myter


Motiv hämtade ur sagor och myter var populära på tändsticksetiketter. Etiketterna anpassades för respektive marknad.
Till Sagor och myter
Tändsticksmuseet
036-10 55 43
matchmuseum@jonkoping.se
Dela på Facebook Dela på Twitter Pusha sidan