Tändsticksmuseet

Vandra i Neon!

Nytt datum  för den förut inställda vandringen 19 okt. Tisdagen den 28 november kl. 18.00. Vi startar redan kl. 18.00 då det nu är mörkare.

Samling: vid Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats
Ciceron: Antikvarie Agneta Åsgrim Berlin

Lunchvisningar

kl. 12.30-12.45 onsdagar och fredagar av utställningen Neon – stadens ljus.
Start 1 nov t.o.m. 5 jan.
Fri entré nov-feb.

Aktuellt

16 september 2017 – 7 jan 2018

NEON - stadens ljus 

En utställning om neon i Jönköping – förr och nu. När höstmörkret efter sommaren åter sänker sig över Jönköping öppnar Tändsticksmuseets utställning Neon –stadens ljus. Förberedelser pågår för fullt med fotodokumentation av skyltar på stan, arkivforskning och intervjuer. Vernissage blir den 16 september. Konstnären Hans Frode kommer att medverka med ett av sina neonkonstverk. Föredrag och ”kvällsvandringar” i neonens tecken ingår också i programmet.

Bakgrund

Jönköping har haft något av en metropol i neonsammanhang. Här har funnits ovanligt många neonskyltar – under neonens guldålder på 1950-och 1960-talen kunde man räkna hundratals av dem i stadsbilden. Fortfarande finns ovanligt många neonskyltar kvar och en och annan nyskapas. En förklaring är att flera företag i branschen varit verksamma i Jönköping alltsedan 1930-talet, både med framställning av de lysande neonrören och med plåtstommar, lackering, elteknik och andra moment i tillverkningen av en neonskylt.

Bland de klassiska neonskyltarna i centrala Jönköping finner vi Bernards konditori, Västerhuset, Ekwurzels Kläder på Barnarpsgatan och Mäster Gudmunds Källare på Kapellgatan. På Söder lyser fortfarande skyltarna inbjudande, om än med någon bokstavslucka, på Sandéns och Lindströms Konditorier. Längre söderut på Klostergatan är Linneas Tobak ett landmärke. Einar Nilssons Järnhandel, som tidigare i år flyttade sin affär från Klostergatan till Nygatan, bevarade pietetsfullt sina neonskyltar och de sitter nu åter på plats. Skyltar som vi däremot saknar är City Hotell med sina lysande Jönköpingständstickor och de kattlika glasögonen på Barnarpsgatan – den enda symbolskylt som finns kvar! Förhoppningsvis kommer de åter att stråla när höstmörkret faller över Jönköping.

Tekniken att använda ädelgasen neon i specialtillverkade ljusrör av glas hade utvecklats i Frankrike i början av 1900-talet. Den första ljusskylten med neon i Sverige tändes i december 1924. Med Stockholmsutställningen 1930 och ”funkisen” fick neonskylten sitt stora genombrott i stadsbilden. Neonskyltarna kan idag betraktas som en del av det urbana kulturarvet. Men det är ett kulturarv som på sikt är hotat. Många tidstypiska skyltar försvinner i takt med att verksamheterna förändras i fastigheterna. Andra neonskyltar byts ut mot den enklare och mer energisnåla ledtekniken. Eftersom skyltarna inte räknas som en del av fastigheten är de mycket svåra att skydda genom q-märkning eller liknande.

Projektets syfte

Projektets syfte är att 1. Dokumentera och lyfta fram neonskyltarna som ett värdefullt och tidstypiskt inslag i den moderna stadsbilden.
2. Dokumentera neonskyltindustrins företagshistoria i Jönköping – ITAB Neon, Linnmans Neon (idag RELI, Reklamgren Linnmans) m.fl.
3. Öka medvetenheten och intresset hos fastighetsägare och verksamhetsidkare och främja ett bevarande av denna skyltform.

Projektgruppen består av Intendent Ann Johnsson, Tändsticksmuseet
Antikvarie Agneta Åsgrim Berlin. Kulturarvsguiden i Jönköping
Fotograf Anna Hållams
Tekniker Johan Billingsten
Verksamhetsutvecklare Henrik Hermansson, Stadens liv och innehåll.

Program

VERNISSAGE 16 sept kl. 13.00. Utställningen invigs av författaren Thomas Eriksson, som skrivit boken Neon – eldskrift i natten.

VANDRA I NEON.  OBS! INSTÄLLD PÅ GRUND AV SJUKDOM
En stadspromenad i ljusskyltarnas tecken 4 och 19 oktober kl. 19.00. Samling vid Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats.
Ciceron: Antikvarie Agneta Åsgrim Berlin. Kulturarvguiden i Jönköping

TÄVLING – HITTA SKYLTEN! Leta NEONSKYLTAR och fyll i vår tipsrunda.
Sista tävlingsdag 17 dec 2017. Inlämnas till Tändsticksmuseet.

FÖRELÄSNING med Per Sjöblom
NEON I JÖNKÖPING – om neonskyltarnas historia i Jönköping
Tid: Tors 28 sept kl. 19.00
Plats: Folkets Bio på Tändsticksområdet

Fler programpunkter planeras under hösten.

Tävling

Hitta skyltenPDF

Tändsticksmuseet
036-10 55 43
matchmuseum@jonkoping.se
Dela på Facebook Dela på Twitter Pusha sidan